E-kursus >> Conditional sentences(If I do, If I did)
» Reeglid » Testid/harjutused » Ebareeglipärased verbid
 

Tingimuslaused

Tingimuslaused koosnevad kahest osast:
          If (tingimus), (tingimus realiseerub)
          kõrvallause pealause

Inglise keeles on kolm tingimuslause tüüpi.

1. tüüp – reaalne tingimus olevikus või tulevikus

Tingimus (if)
Verb lihtolevikus, kestvas olevikus või täisminevikus (do, is doing, have done)
Tulemus
verb lihtolevikus või lihttulevikus
If she phones me,
If he isn´t going,
If she has given a promise,
you will answer the phone. I will go there myself. she has to keep it.


2. tüüp – ebareaalne tingimus olevikus või tulevikus

Tingimus (if)
Verb lihtminevikus (did)
Pane tähele! Verb be on kõigis pööretes were (I/you/he/we/they were)
Tulemus
Would/should+verb
Could/might+verb
If she phoned me,
If I were a bird,
If she hadn´t a husband,
you should answer the phone.
I would fly away.
she could marry me.


3. tüüp – ebareaalne tingimus minevikus

Tingimus (if)
Verb enneminevikus (had done)
Tulemus
Would/should+have+ Past Participle
Could/might+have+ Past Participle
If she had phoned me,
If I had been a bird,
If she hadn´t had a husband,
you should have answered the phone.
I would have flown away.
she could have married me.